Головна Правова освіта

ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА СКАСУВАННЯ ЗАПОВІТІВ

Велика кількість громадян звертаються з питань роз'яснення їм законодавства, щодо посвідченні заповітів та порядку їх зміни та скасування. Тому, щоб зрозуміти зміст вищезазначених дій, перш за все розглянемо, що ж таке заповіт?

Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Це право тісно пов'язано з особою, а тому посвідченні заповіту через представника не допускається.

Заповіти посвідчуються нотаріусами. Але якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування. А в деяких випадках заповіт може бути посвідчений іншою посадовою, службовою особою.

Та будь-який заповіт має бути складений з дотриманням вимог чинного законодавства. Заповіт має бути складений у письмовій формі, із зазначенням місця і часу складення заповіту, дати та місця народженні заповідача та підписаний особисто заповідачем.

Нотаріус посвідчує заповіт, який написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручне або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Але у цьому разі заповіт має бути обов'язково вголос прочитаний заповідачем і підписаний ним, про що зазначається ним перед його підписом.

Якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручне підписати заповіт, за дорученням заповідача він може бути підписаний іншою фізичною особою. Однак фізична особа, на користь якої заповідається майно, не вправі підписувати заповіт за заповідача.

На бажання заповідача, а також у випадках, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту має відбуватись при свідках.

При посвідченні заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його праве на майно, що заповідається. Нотаріус перевіряє, чи не містить заповіт розпоряджень, що суперечать чинному законодавству.

За заповітом майно може бути заповідане тільки у власність. Проте заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить, зокрема, житловий будинок, квартира або інше рухоме чи нерухоме майно, зобов'язання надати іншій особі право користування цим майном або певною його частиною. Заповідач може обумовити виникнення права на спадщину в особи, яка призначена у заповіті, наявністю певної умови, як пов'язаної, так і не пов'язаної з її поведінкою (наявність інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти ).

Однак, умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним засадам суспільства.

До заповіту може бути включено розпорядження немайнового характеру (наприклад, розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання заповідача, бажання призначити опіку над неповнолітнім, виконання дій, спрямованих на здійснення певної суспільно корисної мети тощо).

Заповідач має право охопити заповітом права та обов'язки, які йому належать на момент складення заповіту, а також ті права та обов'язки, які можуть йому належати у майбутньому. Заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.

Право на заповіт і свобода заповіту передбачають не лише право на його складання та свободу його змісту, а й право на його зміну та скасування. Внести зміни до заповіту закон дозволяє в будь-який час. але це може зробити лише особисто заповідач, із дотриманням правил щодо посвідчення заповітів.

Для зміни чи скасування заповіту не вимагається будь-чия згода, в тому числі осіб, призначених
спадкоємцями в скасованому чи зміненому заповіті. Скасування  заповіту  можливо  шляхом  скасування

заповідачем існуючого заповіту або складання нового заповіту. Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт.

Заповіт може бути також скасований за заявою особи, яка його склала. Справжність підпису на заяві про скасування заповіту має бути нотаріально засвідчена.

Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попереднього заповіту не відновлюється. Винятки з цього складають випадки, коли пізніше складений заповіт був складений дієздатною особою, однак в момент, коли вона не розуміла значення своїх дій та не здатна була ними керувати, а також складений особою під впливом насильства. Такі обставини встановлюються в судовому порядку і хоча такий заповіт визнається недійсним, то попередній заповіт зберігає чинність.

Для скасування чи зміни заповіту особі необхідно особисто з'явитись до нотаріуса та надати нотаріусу свій паспорт та реєстраційний номер та примірник заповіту, якщо він знаходиться у заповідача.

Приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Ю. Б. Островська-Колосюк

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 2673
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1033166

time

 

Графіки прийому громадян

депутатами та держслужбовцями

району

 convertmin

 54050, Україна, м.Миколаїв,

просп.Богоявленський, 314

Електронна приймальня

znak

 

Питання "гарячої лінії"