Головна

Додаток 1

до розпорядження

голови адміністрації

від 21.06.2018

№ 82р

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську правову приймальню з надання безоплатної первинної допомоги при адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Громадська правова приймальня надання безоплатної первинної допомоги при адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради

(далі - приймальня) створюється для надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам в межах повноважень адміністрації, встановлених рішенням міської ради від 23.02.2017 № 16/32.

1.2. Приймальня утворюється розпорядженням голови адміністрації

1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян надання правової інформації, надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складань заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), належної реалізації Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

2. Організація роботи

2.1. Роботу приймальні організовує та контролює координатор, який призначається головою адміністрації.

2.2. Графік роботи приймальні та положення про громадську приймальню розміщується в приміщенні, в якому розміщена приймальня, в місцях, зручних для вільного огляду.

2.3. Реєстрація особистого обліку приймання громадян здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації. В журналі обліку звернень громадян необхідно зазначити дату звернення, соціальний статус, Прізвище, ім'я, по батькові, адресу, характер питання. В графі «Відповідь» зазначати інформацію з посиланням на статтю нормативно-правового акту згідно  з яким надано відповідь.

2.4. Питання, з якими звертаються громадяни, роз’яснюються під час прийому у день звернення з урахуванням часу роботи приймальні.

2.5. Несвоєчасний початок прийому громадян та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

2.6. До роботи в приймальні на громадських засадах залучаються фахівці в галузі права: юристи, спеціалісти юстиції, представники зацікавлених служб району, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2.7. У разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, що віднесені до повноважень адміністрації району, надається така правова допомога не пізніше п’ятнадцяти денного терміну з дня отримання звернення.

3. Права і обов’язки посадової особи, які здійснюють

прийом громадян у приймальні

3.1. Для реалізації  своїх завдань посадові особи, які здійснюють прийом громадян у приймальні,  мають право:

- одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на приймальню, необхідну інформацію від державних органів влади, органів місцевого самоврядування,  установ та  організацій у порядку встановленому відповідно до чинного законодавства;

- користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна в адміністрації району;

- якщо особа звертається з письмовим зверненням щодо надання правової інформації, яке не належить до компетенції посадової особи, вона повинна  протягом п'яти календарних днів надіслати звернення  до відповідного  органу  та  повідомити  про  це  особу,  яка  подала звернення;

- Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної  правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги – особі роз’яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги

3.2. Посадової особи, які  здійснюють прийом громадян у приймальні,  зобов’язані:

- здійснювати прийом громадян згідно із затвердженим графіком роботи;

- вести журнал реєстрації звернень громадян;

- дотримуватись Конституції України та інших актів чинного законодавства, зокрема законодавства «Про звернення громадян»;

- не допускати порушень прав, свобод і законних інтересів  громадян;

- надавати консультації і роз’яснення з правових питань;

- консультувати особу про всі можливі шляхи вирішення питання;

- пояснювати особі причини неможливості вирішення питання відразу, під час прийому, у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання, встановлювати строк і порядок розгляду його звернення;

- надавати допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- повідомляти керівників відповідних підприємств, установ та організацій (за погодженням із головою адміністрації), у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, яка звернулась по допомогу до приймальні;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги.

3.3. Працівники приймальні згідно з чинним законодавством несуть відповідальність:

- за надання якісної та повної безоплатної первинної правової  допомоги;

- за збереження документів, які стосуються діяльності приймальні.

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

calc

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

gaz

logo_zavod

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 2178
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 792116

time

 

Графіки прийому громадян

депутатами та держслужбовцями

району

 convertmin

 54050, Україна, м.Миколаїв,

просп.Богоявленський, 314

Електронна приймальня

znak

 

Питання "гарячої лінії"