Оголошення
дислокация
Map
Головна Публічна інформація Нормативно-правова база

Розпорядження №323р від 05.07.2011

 З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження міського голови від 25.06.11 № 312р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації», керуючись п.п.3.4.5, 3.4.16 Положення про адміністрацію Корабельного району Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 21.04.11 № 5/3:

1. Встановити, що юридичний відділ щодо фізичних осіб та загальний відділ щодо юридичних осіб та об'єднань громадян:

1.1. Є відповідальними з питань реєстрації, опрацювання, обліку та систематизації запитів на інформацію.

1.2. У встановленому порядку надають запитувачам форми письмових запитів на інформацію ( додаток 1,2,3).

1.3. Надають консультації під час оформлення запитів на інформацію.

1.4. Оформлюють запити на інформацію у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов'язковим зазначенням в запиті імені виконавця, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала).

1.5. Оброблюють запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовують, систематизують, аналізують та контролюють задоволення запитів на інформацію.

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кабінет № 418 адміністративного будинку адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради, розташованого за адресою: м. Миколаїв,

просп. Жовтневий, 314.

3. Загальному відділу (Компанієць):

3.1. Створити систему обліку документів, що знаходяться в адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради і містять публічну

інформацію, передбачивши обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами.

3.2.Вжити заходи щодо облаштування службового приміщення (в тому числі, оргтехнікою) та створити умови для роботи запитувачів з документами чи їх копіями.

3.3. Розробити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

3.4. Розробити Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в адміністрації Корабельного району.

4. Організаційному відділу (Попова):

4.1.Забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної статтею 15 Закону.

4.2.Організувати інформування населення про права громадян на доступ до публічної інформації, передбачені Законом.

4.3. Розмістити на офіційному веб-сайті адміністрації форми письмових запитів на публічну інформацію.

4.4.Організувати створення на офіційному веб-сайті адміністрації розділу «Запит на інформацію».

5. Начальникам відділів адміністрації:

5.1. Забезпечити оперативний і повний розгляд запитів на публічну інформацію та надання відповідей на них.

5.2. Забезпечити системне і оперативне оновлення інформації про діяльність відділу та невідкладне надання її до організаційного відділу для оприлюднення, відповідно до статті 15 Закону.

5.3. Забезпечити надання до організаційного відділу розпорядчих документів відділу для оприлюднення інформації, визначеної у частині 1 статті 15 Закону, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документу.

5.4. Попередити про персональну відповідальність за надання своєчасної, достовірної і повної інформації про свою діяльність та прийняті рішення.

6. Встановити, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний надати адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради, як розпоряднику інформації, необхідну кількість належного формату аркушів паперу в якості відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк.

У даному випадку надання інформації здійснюється протягом строку, передбаченого Законом, після відшкодування заявником фактичних витрат на копіювання та друк.

7. Загальному відділу (Компанієць) та юридичному відділу (Юхова) здійснювати систематичне інформування заступника голови адміністрації Кобилянську Т.О. про кількість і характер запитів на інформацію та доводити вказану інформацію до організаційного відділу для оприлюднення.

8. Заступнику голови адміністрації Кобилянській Т.О. забезпечити проведення навчання апарату адміністрації з питань впорядкування процедури доступу до публічної інформації.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови адміністрації Кобилянську Т.О.

Голова адміністрації                                       В.І. Устенко

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 3337
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1159281

Наші контакти:

54050, Україна, м.Миколаїв,

проспект Богоявленський, 314

тел. (0512) 60-02-71, факс (0512) 60-02-59

Електронна адреса для звернень

[email protected]

znak

Питання "гарячої лінії"