Головна Мешканцям району Графіки прийому адміністрації

Питання "гарячих ліній"

Відділ Питання Відповідь

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

Яким чином можна подати Запит на інформацію до адміністрації Корабельного району?

Для подання запиту на отримання публічної інформації поштою, необхідно направити лист на адресу: 54050, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 314, Адміністрація Корабельного району.

Запит на отримання публічної інформації приймаються в адміністративній будівлі адміністрації Корабельного району:

1. Від фізичних осіб:

- щоденно 9.00-12.00, 13.00 -16.00 каб. 112

- за телефоном - 25-22-59

- через спеціальний розділ офіційного сайту адміністрації для фізичних осіб

2. Від юридичних осіб:

- щоденно 9.00-12.00, 13.00 -16.00 каб. 418

- за телефоном - 25-30-71,25-50-37.

- через спеціальний розділ офіційного сайту адміністрації для юридичних осіб

Запит на отримання публічної інформації також можна відправити:

- факсом - 25-70-53;

- електронною поштоюЭтот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (з поміткою в темі «Публічна інформація»)

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

 

Як оформити звернення до голови адміністрації Корабельного району та в який термін можна отримати відповідь?

Згідно зі Ст. 1.Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення;

В адміністрації Корабельного району кожен день з 8:30 до 17:00 (кабінет №112) можна оформити заяву чи отримати консультацію;

Згідно зі Ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення


Як створити орган самоорганізації населення вулиці?

Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», для створення ОСН необхідно провести збори (конференцію) мешканців вулиці, де приймається рішення про:

 

- ініціювання створення органу самоорганізації населення;

- назву органу самоорганізації населення;

- основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення;

- територію, в межах якої планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення;

- обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у міській раді;

- доручення ініціативній групі щодо подання до міської ради пакету документів про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

На виконання рішення зборів (конференції) жителів ініціативні група подає до міської ради:

- заяву про створення органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення;

- список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення виноситься на розгляд міської ради та розглядається на черговій сесії за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення у 10-денний термін видається копія рішення міської ради.

Після отримання ініціативною групою дозволу міської ради на створення відповідного органу самоорганізації населення, обирається склад ОСН загальними зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років та на законних підставах проживають на відповідній території. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

Інформація про скликання зборів або конференції, на яких заплановано розгляд питання про обрання складу органу самоорганізації населення, доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається винести на обговорення. Одночасно така інформація доводиться до відома адміністрації Корабельного району.

Інформація про проведення зборів або конференції має бути опублікована в міській газеті, що виходить накладом не менше ніж 8 тисяч примірників, не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення зборів.

Першочергово збори або конференція визначаються з кількісним складом органу самоорганізації населення. Кількісний склад визначається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника керівника, секретаря, інших членів. Право висунути кандидата на посаду голови комітету самоорганізації населення, заступника голови, секретаря, членів комітету має кожний громадянин, який має право голосу і на законних підставах проживає на даній території.

Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом Миколаївської міської ради (далі — реєструючий орган). Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання представники подають до реєструючого органу заяву. До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

- копія рішення Миколаївської міської ради про надання дозволу на і створення органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання, обов'язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів, з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

- Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, у двох примірниках;

- персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця постійного проживання.

Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів.

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення


Яким чином можна отримати грошову допомогу у звязку з тяжким матеріальним становищем?
Адресна грошова допомога надається відповідно до Порядку надання адресної грошової допомоги громадянам, затвердженого рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.03.2011 № 328

 

Адресна грошова допомога громадянам надається за рахунок коштів бюджету міста.

Адресна грошова допомога надається громадянам, зареєстрованим у місті Миколаєві, за їх особистою заявою до виконавчого комітету Миколаївської міської ради або адміністрацій районів міста.

Одноразова грошова допомога надається, як правило, один раз на рік у встановлених розмірах:

а) пільговій категорії населення міста для вирішення житлово-комунальних проблем - до 1000,0 грн.;

б) дітям-сиротам як компенсація заборгованості за житлово-комунальні послуги - до 500,0 грн.;

в) багатодітним сім'ям, які виховують 3 та більше дітей, на лікування дітей - до 1000,0 грн.;

г) громадянам міста на проведення операції дитині (за наявності медичного підтвердження) - до 2000,0 грн.;

ґ) громадянам у випадку стихійного лиха, пожежі, що викликало псування майна, домівки тощо - до 1000,0 грн.;

д) громадянам міста одиноко проживаючим, які перебувають в складних життєвих умовах, для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг - до 300,00 грн.

е) особам без визначеного місця проживання у зв'язку з життєвими обставинами та на поновлення документів - до 100,0 грн.;

є) громадянам міста у зв'язку з тяжкою хворобою, необхідністю хірургічної операції та продовження лікування (за наявності медичного підтвердження) - до 1000,0 грн.;

ж) громадянам міста у зв'язку з втратою здоров'я, які потребують лікування – 300 грн.;

з) мешканцям міста у зв'язку з матеріальними труднощами, які склалися внаслідок тривалої хвороби та смерті члена сім'ї - до 500,0 грн.;

и) громадянам міста на прожиття, у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем - до 200,0 грн.

Надання адресної грошової допомоги відповідно до пунктів «а», «б», «в», «г», «г», «д», «е», «є» знаходиться виключно у компетенції виконкому міської ради.

Заяви громадян про надання адресної грошової допомоги виносяться на розгляд комісії виконкому міської ради по розгляду заяв громадян для надання їм адресної грошової допомоги та комісій адміністрації районів міста.

На комісію надається комплект документів:

- заява про надання матеріальної допомоги;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників;

- документ, що підтверджує необхідність надання матеріальної допомоги (медична довідка, довідки про нещасний випадок, стихійне лихо, пожежу тощо);

- ксерокопія паспорта;

- ксерокопія ідентифікаційного коду;

- особовий рахунок, відкритий заявником у банку (за наявності);

Для пункту «д», «и» – форма 3.

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення


У якому розмірі виплачується допомога на поховання особи, яка на момент смерті офіційно не працювала та не мала права на пенсію?
Допомога на поховання виплачується відповідно до ПОРЯДКУ надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року.

До деяких категорій осіб відносяться:

1. Аспіранти, докторанти, клінічного ординатора, студенти вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою, учні професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

2. Дитина, як що один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель) не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

3. Особа, яка не була застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

4. Особа, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

5. Особа, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

Виплата допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, надається протягом 6 місяців після смерті померлого, за останнім місцем його проживання з коштів міського бюджету у розмірі встановленому на день смерті.

Розмір допомоги на 2013 рік затверджено рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 19 грудня 2012 року № 1416 та складає 50 % від вартості ритуальних послуг комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба», що становить 550 грн.

Виплата допомоги на поховання здійснюється заявникам за умовами надання необхідних документів на їх особистий рахунок у філії ощадбанку.

Для отримання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, до заяви необхідно надати такі документи:

1) Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

2) Ксерокопія паспорту заявника 1,2,11 стор.

3) ксерокопія ідентифікаційного коду заявника;

4) ксерокопія свідоцтва про смерть;

5) довідка з останнього місця проживання померлої особи;

6) трудова книжка померлої особи (ксерокопія 1-ої та останньої сторінок трудової діяльності);

7) довідку з Центру зайнятості, що особа не була зареєстрована як шукаючий роботу;

8) ксерокопію ідентифікаційного коду померлої особи;

9) довідку з Пенсійного фонду, що померла особа не мала право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

Як що померла особа була студентом, необхідно надати довідку з вищого або професійно-технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором.

Як що померла особа – дитина, необхідно надавати довідку про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

Служба у справах дітей

Як поновити свої батьківські права?

Для поновлення своїх батьківських прав необхідно звернутися з позовною заявою про поновлення в батьківських правах до Корабельного районного суду та надати до заяви необхідні документи, а саме:

- характеристики з органів внутрішніх справ

- довідки про влаштування на роботу

- довідки про доходи

- довідки з закладу охорони здоров'я про не перебування на обліку в лікаря-нарколога, лікаря-психіатра

наявність житла

Служба у справах дітей

Чи можна призначити опіку над онукою?

Відповідно до пункту 24 Постанови Кабінету Міністрів від 01.10.2008 р.№866.

Опіка-піклування призначається дітям-сиротам:

- у яких померли або загинули батьки, що підтверджується свідоцтвом про смерть;

- у яких батьки пропали безвісті, що підтверджується довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

- якщо батьки відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

- якщо батьки позбавлені батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

- якщо батьки визнані недієздатними, що підтверджується рішенням суду.

Відділ комунального господарства, благоустрою та санітарного очищення

Як оформити самовільне перепланування кімнат у гуртожитку?

Для вирішення питання необхідно наявність нового технічного паспорту на кімнати з довідкою БТІ про виявлене самочинне перепланування та позитивних висновків управління архітектури, управління Дертехногенбезпеки, Корабельної СЕС, технічне заключення про стан перепланованих кімнат та згоду СКП «Гуртожиток».

Відділ комунального господарства, благоустрою та санітарного очищення

Як оформити добудову до квартири у житловому будинку, якщо в довідці БТІ визначено самовільний захват землі під балконом?

Для вирішення питання по-перше, необхідно оформити земельну ділянку під балконом. Вам необхідно було раніше отримати дозвіл на будівництво. У даній ситуації, якщо не рішиться питання землевідведення, Ваша добудова підлягає знесенню.

Відділ комунального господарства, благоустрою та санітарного очищення

Як оформити самочинно виконаного перепланування кімнати у гуртожитку

Відповідно до Порядку, розробленого до П.3.9.15 Положення про адміністрацію Корабельного району виконкому Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.06.06 № 2/4 для вирішення даного питання та отримання розпорядження про готовність до експлуатації даного питання необхідно надати до адміністрації наступні документи: заяву та копію паспорта громадянина, копію технічного паспорту на кімнату та копію по поверхового плану гуртожитку, копію документу, що підтверджує право проживання, а також погодження Корабельної СЕС, Корабельного РВ МНС, управління архітектури, балансоутримувача гуртожитку, технічний висновок про стан конструкцій перепланованої кімнати, в разі необхідності – погодження власників суміжних кімнат.

Відділ комунального господарства, благоустрою та санітарного очищення

Як оформити самочинно збудовану лоджію, прибудовану до квартири у багатоповерховому будинку, якщо комунальним підприємством Бюро технічної інвентаризації (БТІ) виявлено самозахват землі під спорудою площею 7 кв. м.

Відповідно до Порядку, розробленого до п.3.9.15

Положення про адміністрацію Корабельного району виконкому Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.06.06 № 2/4 не передбачено оформлення лоджій, балконів або прибудов, якщо виявлено само захват землі під вказаними спорудами. Однак, з метою вирішення даного питання адміністрація Корабельного району звернулася до міськвиконкому з пропозицією внести зміни до повноважень щодо надання розпоряджень про визначення до експлуатації квартир без оформлення земельної ділянки під балконами, лоджіями та прибудовами.

Відділ координації торгівлі, побуту, послуг та пасажирських перевезень

Що відноситься до сезонної виносної торгівлі та як її оформити ?

Сезонний об'єкт виносної торгівлі – це об'єкт дрібно-роздрібної торгівельної мережі, який за формою засобів торгівлі являє собою намети або столики з парасольками.

У сезонних об'єктах виносної торгівлі здійснюється реалізація морозива, пива, прохолодних напоїв та супутніх товарів, згідно із погодженим санепідемстанції району асортиментним переліком.

Для отримання дозволу на розміщення сезонних об'єктів виносної торгівлі суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

Миколаївський обласний дозвільний центр здійснює прийом відвідувачів: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, праве крило, 1 поверх. Дні прийому: понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.00, вихідні: субота, неділя.

Відділ у справах сім'ї, молоді, культури та спорту

Які пільги має багатодітна сім'я?

Багатодітною вважається сім'я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі і разом проживає та виховує трьох і більше дітей (до 18 років), у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років (зміни з 01.01.2012 року).

Статтею 13 Закону України „Про охорону дитинства" передбачено надання багатодітним сім'ям пільг (50-%) з оплати житлово-комунальних послуг, палива, абонентної плати за користування телефоном, а дітям з багатодітних сімей - безплатного проїзду усіма видами міського та приміського транспорту, а також міжміським автотранспортом на внутрішньо - та міжобласних маршрутах.

Для отримання посвідчень та пільг багатодітної сім'ї необхідно надати до відділу у справах сім'ї, молоді, культури та спорту адміністрації Корабельного району та в управління соціальних виплат і компенсацій Корабельного району наступні документи:

- копії паспортів батьків (1, 2, 11 стор.);

- копії свідоцтва про народження дітей;

- копії ідентифікаційних номерів;

- довідку про склад сім"ї (ф-3);

- посвідчення багатодітної сім"ї (тількі для ууправління соц. виплат);

- довідку про навчання за денною формою-для осіб 18-23 років (щорічно у вересні місяці);

- фотокартки батьків та дітей з 6-18 років (розмір 30х40 міліметрів) (тількі для відділу у справах сім'ї, молоді, культури та спорту).

З 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України „Про внесення змін до статті 13 Закону України „Про охорону дитинства", яким надано право на 50-відсоткову знижку плати з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку та на придбання твердого палива і скрапленого газу дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Для отримання пільг необхідно надати до управління соціальних виплат і компенсацій такі документи:

- рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім"ї, влаштування дітей під опіку чи піклування;

- копії паспортів батьків;

- копії свідоцтва про народження дітей;

- копії ідентифікаційних номерів;

- довідку про склад сім"ї (ф-3).

тел. для довідок 25-30-57.

Управління соціальних виплат і компенсацій Корабельного району

вул. Новобудівна 1, каб. 9

телефони для довідок 60-09-05, 60-08-77.

Відділ у справах сім'ї, молоді, культури та спорту

Як оздоровитися разом з дитиною? Скільки коштує путівка?

Путівки для оздоровлення матері з дитиною відділ у справах сім'ї, молоді, культури та спорту не виділяє.

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 17.12.2008 №31/22 відділ у справах сім'ї, молоді, культури та спорту має право надавати безкоштовні путівки тільки дітям пільгових категорій.

До таких категорій відносяться:

- Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 0 Діти-інваліди;

- Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; ,

- Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

- Талановиті та обдаровані діти;

- Для дітей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 2805
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1080829

time

 

Графіки прийому громадян

депутатами та держслужбовцями

району

 convertmin

 54050, Україна, м.Миколаїв,

просп.Богоявленський, 314

Електронна приймальня

znak

 

Питання "гарячої лінії"