Оголошення
дислокация
Map
Головна Публічна інформація Бюджетні запити та програми
Питання "гарячих ліній"

Відділ 

Питання 

Відповідь 

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

Яким чином можна подати Запит на інформацію до адміністрації Корабельного району?

Для подання запиту на отримання публічної інформації поштою, необхідно направити лист на адресу: 54050, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 314, Адміністрація Корабельного району.

Запит на отримання публічної інформації приймаються в адміністративній будівлі адміністрації Корабельного району:

1. Від фізичних осіб:

- щоденно 9.00-12.00, 13.00 -16.00 каб. 112

- за телефоном - 60-07-30

- через спеціальний розділ офіційного сайту адміністрації для фізичних осіб

2. Від юридичних осіб:

- щоденно 9.00-12.00, 13.00 -16.00 каб. 418

- за телефоном - 60-02-80, 60-02-75.

- через спеціальний розділ офіційного сайту адміністрації для юридичних осіб

Запит на отримання публічної інформації також можна відправити:

факсом - 60-02-59;

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (з поміткою в темі «Запит на публічну інформацію»)

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

Як оформити звернення до голови адміністрації Корабельного району та в який термін можна отримати відповідь?

Згідно зі Ст. 1.Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення;

В адміністрації Корабельного району понеділок-п'ятниця з 8:30 до 17:00 (кабінет №112) можна оформити заяву чи отримати консультацію;

Згідно зі Ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

Як створити орган самоорганізації населення вулиці?

Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», для створення ОСН необхідно провести збори (конференцію) мешканців вулиці, де приймається рішення про:

- ініціювання створення органу самоорганізації населення;

- назву органу самоорганізації населення;

- основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення;

- територію, в межах якої планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення;

- обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у міській раді;

- доручення ініціативній групі щодо подання до міської ради пакету документів про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

На виконання рішення зборів (конференції) жителів ініціативні група подає до міської ради:

- заяву про створення органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення;

- список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення виноситься на розгляд міської ради та розглядається на черговій сесії за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення у 10-денний термін видається копія рішення міської ради.

Після отримання ініціативною групою дозволу міської ради на створення відповідного органу самоорганізації населення, обирається склад ОСН загальними зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років та на законних підставах проживають на відповідній території. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

Інформація про скликання зборів або конференції, на яких заплановано розгляд питання про обрання складу органу самоорганізації населення, доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається винести на обговорення. Одночасно така інформація доводиться до відома адміністрації Корабельного району.

Інформація про проведення зборів або конференції має бути опублікована в міській газеті, що виходить накладом не менше ніж 8 тисяч примірників, не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення зборів.

Першочергово збори або конференція визначаються з кількісним складом органу самоорганізації населення. Кількісний склад визначається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника керівника, секретаря, інших членів. Право висунути кандидата на посаду голови комітету самоорганізації населення, заступника голови, секретаря, членів комітету має кожний громадянин, який має право голосу і на законних підставах проживає на даній території.

Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом Миколаївської міської ради (далі — реєструючий орган). Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання представники подають до реєструючого органу заяву. До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

- копія рішення Миколаївської міської ради про надання дозволу на і створення органу самоорганізації населення;

- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання, обов'язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів, з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

- Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, у двох примірниках;

- персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця постійного проживання.

Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів.

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

Яким чином можна отримати грошову допомогу на лікування?

Матеріальна допомога на лікування надається відповідно до ПОРЯДКУ надання матеріальної допомоги громадянам міста Миколаєва, затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.03.2021 року № 247

1.1. Матеріальна допомога громадянам надається за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на поточний бюджетний період.

1.2. Право на отримання матеріальної допомоги мають громадяни, які є мешканцями міста Миколаєва, зареєстровані та фактично проживають у місті; внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради), що фактично проживають у місті Миколаєві.

1.3. Матеріальна допомога особам, які прибули до міста Миколаєва після здійснення розподілу виділених коштів на поточний бюджетний рік коштів, вирішується, виходячи з можливостей бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Одноразова матеріальна допомога громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Одноразова матеріальна допомога надається громадянам міста, як правило, один раз на рік, у встановлених розмірах:

а) у разі стаціонарного лікування – до 1000 грн;

б) у разі тривалого лікування, що спричинило неодноразове знаходження у стаціонарних установах протягом одного року до моменту подачі заяви – до 1 розміру прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

в) у разі проведення хірургічних операцій – до 2-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

г) у разі тривалого лікування онкологічного захворювання, придбання та встановлення штучних імплантів тощо – до 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

д) у разі трансплантації – пересадки тканин та органів (або частин органів) (ксенотрансплантація) – до 5 розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

е) у випадку стихійного лиха або надзвичайної ситуації, пожежі, що викликало псування майна, домівки тощо – до 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

є) в окремих випадках, як виняток, допомога може бути надана громадянам міста, які опинились за певних обставин у складних життєвих обставинах в значенні Закону України "Про соціальні послуги", за наявності документів, що підтверджують такі обставини та необхідність надання означеної допомоги, відповідно до переліку документів, передбачених п. 2.9.4 даного Порядку – до 4-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року.

Одноразова матеріальна допомога надається за особистою заявою громадян (за наявності необхідного пакету документів) до виконавчого комітету Миколаївської міської ради або адміністрацій районів Миколаївської міської ради.

До заяви громадянина надаються наступні документи:

- копія документа, що посвідчує особу: паспорт або ID паспорт з безконтактним електронним носієм з довідкою про реєстрацією місця проживання особи;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- довідка з банку із зазначенням реквізитів відкритого особового карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог-реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям - реквізити особового рахунку);

- згода на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- у разі звернення внутрішньо переміщеної особи до вищезазначеного пакету документів обов'язково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

- документ, що підтверджує необхідність надання матеріальної допомоги (у разі лікування, проведення оперативного втручання або інших обставин, пов'язаних із погіршенням стану здоров'я громадянина, надається копія медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дороговартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників;

- документи, що підтверджують складні життєві обставини відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»;

- інші документи, які підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги.

У разі смерті заявника допомога не надається, призначена сума допомоги членам сім'ї не виплачується та до складу спадщини не входить.

Підстави для відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги:

- перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріальнопобутових умов проживання заявника або осіб, на користь кого надана заява, внаслідок чого неможливо визначити потребу у наданні допомоги та скласти акт обстеження матеріально-побутових умов;

- повторне звернення за матеріальною допомогою заявника або члена його сім'ї протягом відповідного бюджетного року на одні цілі.

- звернення із заявою про відмову від матеріальної допомоги;

- ненадання письмової згоди обробку персональних даних про сім'ю, доходи, власність та майно для встановлення матеріального стану заявника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.9.9. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відповідно до окремого рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради через банківські установи шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів допомоги або через поштові відділення.

Відділ організаційної роботи та юридичного забезпечення

У якому розмірі виплачується допомога на поховання особи, яка на момент смерті офіційно не працювала та не мала права на пенсію?

.....рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28 грудня 2018 року № 1326 (зі змінами)

Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, надається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 за останнім місцем проживання померлого за рахунок міського бюджету.

Призначення допомоги:

Прийом документів для виплати допомоги проводиться адміністраціями районів Миколаївської міської ради. Допомога на поховання померлого (померлої) надається особам, які звернулися протягом 6 місяців після смерті:

1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу 1-4 рівня акредитації, що навчається за денною формою; учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що неб застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

5) особи, яка не має право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";

6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", але за життя таким правом не скористалися.

Необхідні документи:

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, необхідно надати такі документи:

1) заяву;

2) паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого (ксерокопія);

3) ідентифікаційний код (ксерокопія);

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

5) свідоцтво про смерть (ксерокопія);

6) довідка з останнього місця проживання померлого.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, які відносяться до п. 1 р. 2, необхідно надати довідку з вищого або професійнотехнічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою навчання в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 2, 3 р. 2, необхідно надавати довідку про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, які відносяться до п. 4 р. 2, необхідно надати:

1) трудову книжку померлого/померлої – за наявності (копія першої та останньої сторінок);

2) довідку з центру зайнятості, що особа не була зареєстрована як безробітна;

3) довідку з Фонду соціального страхування України, що померла особа не є застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, які відносяться до п.п. 5, 6 р. 2 необхідно надати довідку, що особа не мала право на отримання пенсії, або державної соціальної допомоги, або пенсія не призначалася, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю".

Розмір допомоги:

Допомога надається за умови надання всіх необхідних документів протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому рішенням виконкому Миколаївської міської ради на день смерті.

Розмір допомоги на 2021 рік визначається з урахуванням вартості ритуальних послуг комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» та становить 1600 грн.

Служба у справах дітей

Як підтвердити місця проживання дитини під час вирішення питання щодо її тимчасового виїзду за межі України?

Відповідно по п. 72 -1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини"( зі змінами) Для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою, визначеною частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України (лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей), той з батьків, з ким проживає дитина, подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини такі документи:

 • заяву;

 • копію паспорта заявника;

 • копію паспорта дитини (у разі наявності);

 • довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

 • довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);

 • підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п'ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності);

 • копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

 Служба у справах дітей за результатами розгляду зазначених документів, відвідування дитини за місцем її проживання, проведення бесіди з тим із батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі можливості її проведення), або бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, готує висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України за формою згідно до додатком 13 та один з таких проектів рішень/розпоряджень районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади:

  про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

  про відмову у затвердженні такого висновку.

 Підставами для відмови у затвердженні висновку про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України є:

  неподання заявником документів, передбачених цим пунктом;

  наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини;

  встановлення під час відвідування дитини, бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, недостовірних відомостей, поданих заявником, щодо місця її проживання.

 Районна, районна у мм. Києві та Севастополі держадміністрація, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об'єднаної територіальної громади протягом семи робочих днів з дня подання заяви приймає рішення/розпорядження про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України за формою згідно з додатком 14 або відмову в його затвердженні, яке оформлюється на бланку органу, який його видає.

 Служба у справах дітей в день прийняття рішення/розпорядження інформує про нього:

 • заявника - засобами телефонного зв'язку;

 • того з батьків, хто проживає окремо від дитини (у разі коли місце його проживання відоме) - шляхом надсилання йому копії рішення/розпорядження рекомендованим листом.

 У разі коли протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення/розпорядження його не оскаржено, воно набирає законної сили і його копія, завірена в установленому порядку, видається заявнику для пред'явлення під час перетинання державного кордону України.

 ВАЖЛИВО! Рішення/розпорядження діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

Служба у справах дітей

Які існують особливості провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованих територій?

Необхідно отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (постанова Кабінету Міністрів №268 від 05.04.2017 року «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (далі -Порядок)

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

1) отримали поранення, контузію, каліцтво;

2) зазнали фізичного, сексуального насильства;

3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

6) зазнали психологічного насильства.

Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

• свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

• документа, що посвідчує особу заявника;

• документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров'я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

• довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або документів, зазначених в абзацах другому - п'ятому цього пункту, доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

За обставин, передбачених у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров'я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров'я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

За обставин, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 3 цього Порядку, також подаються копії:

• заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;

• витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (назалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;

• висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку).

За обставин, передбачених у підпункті 6 пункту 3 цього Порядку, також подаються:

• висновок оцінки потреб сім'ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім'ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім'ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;

• копія посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;

• копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи, зазначені в пункті 6 цього Порядку.

Якщо дитина, яка має право на отримання статусу, залишилася без батьківського піклування, а догляд за нею тимчасово здійснюється родичами або іншими особами (сусідами, знайомими) відповідно до пункту 31 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку, готуються службою у справах дітей за місцем виявлення такої дитини.

У разі відсутності документів, зазначених в абзацах другому - п'ятому пункту 6 цього Порядку, Мінсоцполітики не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дати надходження письмового запиту від законного представника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, або керівника служби у справах дітей надає про таку дитину інформацію, що міститься в банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

Служба у справах дітей

Які необхідно документи для встановлення опіки, піклування?

Відповідно до пункту 40 Постанови Кабінету Міністрів від 02.10.2008 № 866

 Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 - заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

 - довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

 - документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

 - копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

 - довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 - копію паспорта;

 - висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5;

 - довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;

 - довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;

 - письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

 Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

Управління комунального господарств, благоустрою та санітарного очищення 

Чому не можна складувати будівельні матеріали на території біля свого будинку?

Відповідно до пункту 12.2.9 Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку м. Миколаєва, затверджених рішенням Миколаївської міської ради від 19.04.2007 № 12/21 зі змінами та доповненнями від 16.05.2013 № 28/10  громадяни несуть відповідальність за «Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу».

Складування будівельних матеріалів дозволяється на короткий термін для перенесення на власну територію за умови отримання відповідного узгодження в адміністрації району.

Порушення Правил благоустрою тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі статтею 152 КУпАП  («Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів») та передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб (340 – 1360 грн), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 – 1700 грн).

Управління комунального господарств, благоустрою та санітарного очищення 

Чи обов’язково мати договір на вивіз сміття? Який штраф передбачено за його відсутність?

Відповідно до пункту 12.2.8 Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку м. Миколаєва, затверджених рішенням Миколаївської міської ради від 19.04.2007 № 12/21 зі змінами та доповненнями від 16.05.2013 № 28/10  громадяни несуть відповідальність за  «відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ і ВГС зі спеціалізованими організаціями».

Порушення Правил благоустрою тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі статтею 152 КУпАП  («Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів») та передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб (340 – 1360 грн) 

Відділ з гуманітарних питань

Яким чином можна отримати посвідчення батьків багатодітної сім'ї?

Посвідчення видаються відповідно до постанови КМУ від 02.03.2010 № 209 зі змінами, згідно з постановою КМУ від 28.10.2020 № 1003 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї». 

Відділ з гуманітарних питань здійснює прийом - ВІВТОРОК та ЧЕТВЕР з 9-00 до 12-00 тел. 60-02-23 (каб.307) тел. 60-02-93 (каб.416) тел. 60-02-12 (каб.426) 

Перелік документів необхідних для оформлення та видачі посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї:

1. Копії свідоцтва про народження всіх дітей.

2. Копії паспортів батьків (сторінки з даними про особу, дату видачі паспорта та місце реєстрації).

3. Копії ідентифікаційних кодів батьків та дітей.

4. Копія свідоцтва про шлюб (копія рішення суду про розірвання шлюбу із зазначенням місця проживання дитини одним із батьків; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання матері чи батька недієздатним, безвісти відсутнім; копія свідоцтва про смерть батька чи матері).

5. За потребою – Оригінал довідки/відомостей про місце реєстрації матері, батька та дітей (якщо місце реєстрації батьків різне – різні довідки) – термін дії – 30 днів.

6. Оригінал довідки про те, що багатодітна сім'я не стоїть на обліку в іншому районі (якщо один з батьків не зареєстрований в Корабельному районі) – термін дії – 30 днів.

7. Оригінал довідки з місця навчання термін дії – 30 днів:

- з 18 до 23 років із навчального закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (форма навчання –денна).

8. Оригінал довідки/відомостей з місця реєстрації дитини (якщо дитина навчається в іншому місті та зареєстрована за місцем навчання) – термін дії – 30 днів.

9. Фотокартки 3 х 4 (по 1 шт.) батьків та дітей старше 6 років (підписати фотокартки – прізвище, ім'я).

10. Картонна папка – швидкозшивач, файл.

11. Заява одного з батьків про видачу посвідчень *

12. Заява-згода на передачу персональних даних *

13. Пам'ятка батькам *

14. Картка обліку багатодітної сім'ї *

*- заповнюється у відділі

Під час оформлення посвідчень мати при собі оригінали всіх документів та раніше видані посвідчення (якщо такі були) 

Відділ з гуманітарних питань

Як можна отримати путівку для оздоровлення дитини безкоштовно? 

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 28.04.2021 № 302 Про організацію відпочинку дітей у 2021 році», відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» (зі змінами), рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/12 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки», з урахуванням дії статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», керуючись пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», безкоштовні путівки надаються дітям пільгових категорій:

діти-сироти,  діти, позбавлені батьківського піклування;  

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;  

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, які відбулися з 21.11.2013 до 21.02.2014;  

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;  

діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;  

рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;  

діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;  

діти з інвалідністю;  

діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;  

діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей;  

діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;  

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;  

діти, які перебувають на диспансерному обліку;  

талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;  

 діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд. 

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 3337
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1159286

Наші контакти:

54050, Україна, м.Миколаїв,

проспект Богоявленський, 314

тел. (0512) 60-02-71, факс (0512) 60-02-59

Електронна адреса для звернень

[email protected]

znak

Питання "гарячої лінії"