Головна Правова освіта

Дотації роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

 

Умови надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць

 

Корабельний районний центр зайнятості надає роз'яснення щодо умов та порядку надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття дотації роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.

Умови надання дотації визначені у Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р. №1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за № 75/5266 із наступними змінами та доповненнями. Порядок визначає умови, механізм надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (далі - дотація) та відповідальність за порушення умов порядку її надання та використання.

Дотація - це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) для покриття витрат на заробітну плату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, надані роботодавцю, що створює додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних.

Додаткове робоче місце - це робоче місце, на яке прийнята на постійну роботу особа за направленням державної служби зайнятості з числа зареєстрованих безробітних за умови відсутності на підприємстві скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний, протягом останніх 3 місяців.

Умови надання дотації

Дотація надається роботодавцю за умови працевлаштування на строк понад два роки безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості як безробітні не менше 1 місяця, а нижчезазначених категорій безробітних, які направляються на дотаційні робочі місця у першу чергу, - з дня надання статусу безробітного:

жінок, які мають дітей віком до шести років;

одиноких матерів, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

дітей (сиріт), які залишилися без піклування батьків, а також осіб, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

осіб передпенсійного віку;

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, які входять до складу сім'ї, де двоє і більше її членів є безробітними (чоловік, дружина та неодружені діти, які проживають разом з батьками).

Перевага в наданні дотації надається роботодавцям, що створюють додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, понад установлену квоту.

Дотація надається в межах коштів Фонду, передбачених бюджетом та кошторисами на цю мету.

Дотація не надається роботодавцям, які перебувають на обліку платників внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування менше 3 місяців, мають на перше число місяця, в якому вони звернулися за наданням дотації: заборгованості щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та/або із сплати єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; нарахованої пені; фінансових санкцій за порушення норм Законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»; довідки роботодавця про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог частини першої статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» на перше число місяця, в якому він звернувся за наданням дотації, - у разі працевлаштування безробітних з числа інвалідів.

Дотація не надається роботодавцям, які протягом останніх 3 місяців скорочували чисельність працівників за професією (спеціальністю), за якою відповідно до направлення державної служби зайнятості працевлаштовується безробітний, а фізичним особам - підприємцям - якщо вони не використовували найману працю протягом останніх 3 місяців.

Дотація не надається бюджетним організаціям.

Розміри дотації та тривалість її надання

Дотація надається щомісячно протягом року в розмірі фактичних витрат на заробітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб, але не вище за середній рівень заробітної плати в галузях національної економіки відповідної області за місяць, за який нараховано заробітну плату, або обчисленої з неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць.

Ці витрати включають основну та додаткову заробітну плату, визначену відповідно до першої та другої частин статті 2 Закону України «Про оплату праці», та суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Дотація надається за умови, що трудовий договір з цим працівником не буде розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін протягом двох років. У разі порушення гарантій зайнятості осіб (розірвання трудового договору з працівником, працевлаштованим за направленням державної служби зайнятості, до закінчення двох років з дня працевлаштування у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату, за угодою сторін, через невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору роботодавець повертає суму одержаної дотації в повному обсязі з урахуванням індексації на рівень інфляції (обчислюється шляхом множення суми отриманої дотації на добуток індексу зростання цінна споживчі товари від місяця початку отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення, поділених на 100).

Порядок надання дотації

Розгляд питання про можливість надання роботодавцю дотацій здійснюється комісією, створення якої ініціює робочий орган виконавчої дирекції Фонду, у складі представників виконавчої дирекції Фонду, районних або міських державних адміністрацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, професійних спілок (за згодою).

Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням висновків комісії, які мають рекомендаційний характер, приймається директорами районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості, які є робочими органами виконавчої дирекції Фонду, за місцем перебування на обліку роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Шановні роботодавці! Якщо Вас зацікавила інформація звертайтесь до відділу взаємодії з роботодавцями Корабельного районного центру зайнятості. Наші спеціалісти нададуть вичерпну інформацію стосовно послуг державної служби зайнятості.

Інформацію надано Корабельним районним центром зайнятості 

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 2673
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1033102

time

 

Графіки прийому громадян

депутатами та держслужбовцями

району

 convertmin

 54050, Україна, м.Миколаїв,

просп.Богоявленський, 314

Електронна приймальня

znak

 

Питання "гарячої лінії"