Головна Головне управління ДФС у Миколаївській області повідомляє

dfsПорядок надання довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє,

що згідно з абз.І та ІІ п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи (далі - декларація) не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. За зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано таку декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов'язань) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядку її оформлення і видачі».

Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки та поданої декларації. Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:

платникам податків, які звернулися відповідно до п.179.12 ст.179 ПКУ, — протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;

платникам податку — резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п.179.3 ст.179 ПКУ, — протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.

* * * * * * *

Хто сплачує єдиний соціальний внесок - дбає про майбутню пенсію

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що згідно з ч.І ст.24 Закону України від 9 липня 2003 року №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

Пунктом 3 ч.І ст.1 Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) визначено, що застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує або за яку сплачують чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок). Платниками єдиного внеску визначено фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (п.4 ч.І ст.4 Закону №2464).

Платники єдиного внеску зобов'язані своєчасно та у повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, а також подавати обов'язкову звітність до державних фіскальних органів за основним місцем обліку платника єдиного внеску. Якщо платником за відповідний рік не сплачено єдиний внесок або не подано обов'язкову звітність з єдиного внеску, то у платника відсутні дані про зарахований страховий стаж для призначення пенсії.

Шановні громадяни, для уточнення порядку сплати єдиного внеску та подання звітності з єдиного внеску звертайтеся до контролюючого органу за основним місцем обліку. Інформацію про зараховані періоди роботи до страхового стажу можна отримати в електронному вигляді, зареєструвавшись на веб-порталі Пенсійного фонду України, за адресою: http://portal.pfu.gov.ua, або особисто звернувшись до органу Пенсійного фонду України.

* * * * * * * 

При продажу більше одного автомобіля протягом року необхідно сплатити податки

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що дохід платника податку від продажу об'єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 відсотків.

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Отже, дохід, отриманий фізичною особою - резидентом України від продажу протягом року одного легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Дохід, отриманий від продажу протягом звітного року двох та більше легкових автомобілів, мотоциклів або мопедів підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відсотків. Крім того, такий дохід є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Дохід від продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом. Зазначена норма передбачена п.173.1 ст.173 Податкового кодексу України.

* * * * * * * 

Право на податкову знижку за навчання дитини

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що відповідно до п.п.166.3.3 ст.166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку або члена його сім'ї І ступеня споріднення. Членами сім'ї фізичної особи І ступеня споріднення для цілей застосування податкової знижки вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Законом України від 5 вересня 2017 року №2145 «Про освіту» визначено, що договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

Враховуючи викладене, з метою використання права на компенсацію вартості навчання члена сім'ї І ступеня споріднення один із батьків може включити до податкової знижки на навчання лише суми коштів, сплата яких фактично підтверджена відповідним розрахунковим документом (квитанції, касові ордери, чеки тощо), у якому зазначено, що платіж за навчання здійснено безпосередньо особою, яка звертається за податковою знижкою.

При цьому, у договорі про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, яка буде навчатися (дитини).

* * * * * * * 

Коли працюючий студент має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відсотків?

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ), студент має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, визначеної пп.169.1.1 п.169.1 ст.169 ПКУ (у 2017 році – 1200,0 грн, у 2018 році – 1321,50 грн, у 2019 році – 1440,75 гривні).

При цьому податкова соціальна пільга не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету (пп.169.2.3 п.169.2 ст.169 ПКУ).

Тобто, якщо студент, отримує стипендію з бюджету, то податкова соціальна пільга до заробітної плати такого платника податку не застосовується.

Якщо студент, який не отримує стипендію або отримує спонсорську стипендію та одночасно з навчанням працює та одержує заробітну плату, то він має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. за умови не перевищення його місячної заробітної плати таких розмірів: у 2017 році – 2240 грн, у 2018 році – 2470 грн, у 2019 році – 2690,00 гривень.

Такий студент повинен надати працедавцю довідку з навчального закладу про те, що він там навчається та не одержує стипендію з бюджету.

* * * * * * * 

Анулювання реєстрації юридичної особи як платника єдиного податку

Головне управління ДФС у Миколаївській області повідомляє, що п.299.10 та п.299.11 ст.299 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено випадки та строки анулювання реєстрації юридичної особи як платника єдиного податку.

Відповідно до норм ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, у якому подано таку заяву;

припинення юридичної особи (крім перетворення) відповідно до закону - у день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

переходу на сплату інших податків і зборів, у випадках та у строки передбачені п.п.298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою І «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХІV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку, суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Головне управління ДПС у Миколаївській області

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

calc

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

gaz

logo_zavod

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 2325
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 845486

time

 

Графіки прийому громадян

депутатами та держслужбовцями

району

 convertmin

 54050, Україна, м.Миколаїв,

просп.Богоявленський, 314

Електронна приймальня

znak

 

Питання "гарячої лінії"