Оголошення
дислокация
Map
Головна Мешканцям району Адресна грошова допомога громадянам
ВИТЯГ
з рішення виконкому
міської ради
від 24.03.2021 року
№  247

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги громадянам міста Миколаєва

1. Загальні положення

1.1. Матеріальна допомога громадянам надається за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на поточний бюджетний період.

1.2. Право на отримання матеріальної допомоги мають громадяни, які є мешканцями міста Миколаєва, зареєстровані та фактично проживають у місті; внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради), що фактично проживають у місті Миколаєві.

1.3. Матеріальна допомога особам, які прибули до міста Миколаєва після здійснення розподілу виділених коштів на поточний бюджетний рік коштів, вирішується, виходячи з можливостей  бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.9. Одноразова матеріальна допомога громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

2.9.1. Одноразова матеріальна допомога надається громадянам міста, як правило, один раз на рік, у встановлених розмірах:

а)  у разі стаціонарного лікування – до 1000 грн;

б) у разі тривалого лікування, що спричинило неодноразове знаходження у стаціонарних установах протягом одного року до моменту подачі заяви до 1 розміру прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

в) у разі проведення хірургічних операцій – до 2-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року ;

г) у разі тривалого лікування онкологічного захворювання, придбання та встановлення штучних імплантів тощо – до 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

д) у разі трансплантації – пересадки тканин та органів (або частин органів) (ксенотрансплантація) – до 5 розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

е) у випадку стихійного лиха або надзвичайної ситуації, пожежі, що викликало псування майна, домівки тощо – до 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

є) в окремих випадках, як виняток, допомога може бути надана громадянам міста, які опинились за певних обставин у складних життєвих обставинах в значенні  Закону України “Про соціальні послуги”, за наявності документів, що підтверджують такі обставини та необхідність надання означеної допомоги, відповідно до переліку документів, передбачених п. 2.9.4 даного Порядку – до 4-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року.

У виключних випадках сума допомоги може бути збільшена за рекомендаціями керівництва міста, за узгодженням із постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

2.9.2. Одноразова матеріальна допомога надається за особистою заявою громадян (за наявності необхідного пакету документів) до виконавчого комітету Миколаївської міської ради або адміністрацій районів Миколаївської міської ради.

В окремих випадках (у разі, якщо громадянин не здатний до самообслуговування за станом здоров’я, не має можливості самостійно написати заяву і підписати відповідні документи або визнаний недієздатним за рішенням суду), заява подається одним із членів його сім’ї або опікуном (членами сім’ї вважаються особи, які спільно з ним проживають, поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства).

2.9.3. Заяви громадян про надання одноразової матеріальної допомоги виносяться на розгляд міської комісії по розгляду заяв громадян для надання їм одноразової матеріальної допомоги та комісій адміністрацій районів Миколаївської міської ради (утворених при адміністраціях районів Миколаївської міської ради). Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на місяць або по мірі необхідності.

2.9.4. До заяви громадянина  надаються наступні документи:

- копія документа, що посвідчує особу: паспорт або ID паспорт з безконтактним електронним носієм з довідкою про реєстрацією місця проживання особи;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- довідка з банку із зазначенням реквізитів відкритого особового карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог‑реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям - реквізити особового рахунку);

- згода на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- у разі звернення внутрішньо переміщеної особи до вищезазначеного пакету документів обов’язково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

- документ, що підтверджує необхідність надання матеріальної допомоги (у разі лікування, проведення оперативного втручання або інших обставин, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я громадянина, надається копія медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дороговартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників;

- документи, що підтверджують складні життєві обставини відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»;

- інші документи, які підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги.

2.9.7. У разі смерті заявника допомога не надається, призначена сума допомоги членам сім’ї не виплачується та до складу спадщини не входить.

2.9.8. Підстави для відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги:

- перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника або осіб, на користь кого надана заява, внаслідок чого неможливо визначити потребу у наданні допомоги та скласти акт обстеження матеріально-побутових умов;

- повторне звернення за матеріальною допомогою заявника або члена його сім’ї протягом відповідного бюджетного року на одні цілі.

- звернення із заявою про відмову від матеріальної допомоги;

- ненадання письмової згоди обробку персональних даних про сім’ю, доходи, власність та майно для встановлення матеріального стану заявника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.9.9. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відповідно до окремого рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради через банківські установи шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів допомоги або через поштові відділення.

3. Фінансування виплат адресної допомоги

3.2. Фінансування виплат, передбачених підпунктом 2.9, проводиться департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на розрахунковий рахунок міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з подальшою виплатою заявникам на особові рахунки, відкриті заявниками в банках або через поштові відділення.

______________________________________________________

ПОРЯДОК надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99


ПОРЯДОК надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

 

ВИТЯГ з рішення виконавчого комітету від 26.01.2022 № 109 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 28.12.2018 № 1326 «Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 3060
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 973350

Наші контакти:

54050, Україна, м.Миколаїв,

.

тел. (0512) 60-02-71, факс (0512) 60-02-59

Електронна адреса для звернень

[email protected]

znak

Питання "гарячої лінії"