Оголошення
дислокация
Map
Головна Мешканцям району Адресна грошова допомога громадянам

Витяг з рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.03.2021 року № 247

 

 

ПОРЯДОК

надання матеріальної допомоги громадянам міста Миколаєва

 

1. Загальні положення

 

1.1. Матеріальна допомога громадянам надається за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на поточний бюджетний період.

1.2. Право на отримання матеріальної допомоги мають громадяни, які є мешканцями міста Миколаєва, зареєстровані та фактично проживають у місті; внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, виданої районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради), що фактично проживають у місті Миколаєві.

1.3. Матеріальна допомога особам, які прибули до міста Миколаєва після здійснення розподілу виділених коштів на поточний бюджетний рік коштів, вирішується, виходячи з можливостей бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

 

2. Порядок надання матеріальної допомоги

****

 

2.9. Одноразова матеріальна допомога громадянам міста відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

 

2.9.1. Одноразова матеріальна допомога надається громадянам міста, як правило, один раз на рік, у встановлених розмірах:

а) у разі стаціонарного лікування – до 1000 грн

б) у разі тривалого лікування, що спричинило неодноразове знаходження у стаціонарних установах протягом одного року до моменту подачі заяви – до 1 розміру прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

в) у разі проведення хірургічних операцій – до 2-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

г) у разі тривалого лікування онкологічного захворювання, придбання та встановлення штучних імплантів тощо – до 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

д) у разі трансплантації – пересадки тканин та органів (або частин органів) (ксенотрансплантація) – до 5 розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року;

е) у випадку стихійного лиха або надзвичайної ситуації, пожежі, що викликало псування майна, домівки тощо – до 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії,встановленого на 01 січня бюджетного року;

є) в окремих випадках, як виняток, допомога може бути надана громадянам міста, які опинились за певних обставин у складних життєвих обставинах в значенні Закону України “Про соціальні послуги”, за наявності документів, що підтверджують такі обставини та необхідність надання означеної допомоги, відповідно до переліку документів, передбачених п.2.9.4 даного Порядку – до 4-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб відповідної категорії, встановленого на 01 січня бюджетного року.

з) для придбання автомобільного палива особам, які згідно із законодавством не отримували виплати грошової компенсації витрат на автомобільне паливо та мають статус учасника бойових дій, статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та яким починаючи з 2014 року вручено ордени: «Золота Зірка», «Богдана Хмельницького» трьох ступенів, «За мужність» трьох ступенів, «Княгині Ольги» трьох ступенів з відповідними нагрудними знаками «Ветеран війни - особливі заслуги», за наявності особистого транспорту (далі – Заявник). Допомога виплачується у розмірі 30000 грн один раз на 12 місяців.

Одноразова матеріальна допомога надається за особистою заявою Заявника, до якої додаються:

- оригінал та копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

- оригінал та копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- довідка про відкриття банківського рахунку;

- оригінал та копія посвідчень: учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

- оригінал та копія документа про нагородження орденом «Золота Зірка» або «Богдана Хмельницького» трьох ступенів, або «За мужність» трьох ступенів, або «Княгині Ольги» трьох ступенів;

- оригінал та копія Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

- довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» (зі змінами).

Збір документів Заявників здійснюють районні управління соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі - районні управління) та формують особові справи для виплати одноразової матеріальної допомоги».

Підпункти 2.9.1-2.9.5 Порядку надання матеріальної допомоги громадянам міста Миколаєва до підпункту «з» не застосовуються.

 

У виключних випадках сума допомоги може бути збільшена за рекомендаціями керівництва міста, за узгодженням із постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку та постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

2.9.2. Одноразова матеріальна допомога надається за особистою заявою громадян (за наявності необхідного пакету документів) до виконавчого комітету Миколаївської міської ради або адміністрацій районів Миколаївської міської ради.

В окремих випадках (у разі, якщо громадянин не здатний до самообслуговування за станом здоров’я, не має можливості самостійно написати заяву і підписати відповідні документи або визнаний недієздатним за рішенням суду), заява подається одним із членів його сім’ї або опікуном (членами сім’ї вважаються особи, які спільно з ним проживають, поєднані з ним спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки і поєднані на підставі шлюбу / кровного споріднення / усиновлення або на інших підставах, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства).

 

2.9.3. Заяви громадян про надання одноразової матеріальної допомоги виносяться на розгляд міської комісії по розгляду заяв громадян для надання їм одноразової матеріальної допомоги та комісій адміністрацій районів Миколаївської міської ради (утворених при адміністраціях районів Миколаївської міської ради). Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на місяць або по мірі необхідності.

2.9.4. До заяви громадянина надаються наступні документи:

- копія документа, що посвідчує особу: паспорт або ID паспорт з безконтактним електронним носієм з довідкою про реєстрацією місця проживання особи;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- довідка з банку із зазначенням реквізитів відкритого особового карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям - реквізити особового рахунку);

- згода на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- у разі звернення внутрішньо переміщеної особи до вищезазначеного пакету документів обов’язково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради;

- документ, що підтверджує необхідність надання матеріальної допомоги (у разі лікування, проведення оперативного втручання або інших обставин, пов’язаних із погіршенням стану здоров’я громадянина, надається копія медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та/або фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дороговартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявників;

- документи, що підтверджують складні життєві обставини відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги»;

- інші документи, які підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги.

 

2.9.7. У разі смерті заявника допомога не надається, призначена сума допомоги членам сім’ї не виплачується та до складу спадщини не входить.

 

2.9.8. Підстави для відмови у наданні одноразової матеріальної допомоги:

- перешкоджання або відмова від проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника або осіб, на користь кого надана заява, внаслідок чого неможливо визначити потребу у наданні допомоги та скласти акт обстеження матеріально-побутових умов;

- повторне звернення за матеріальною допомогою заявника або члена його сім’ї протягом відповідного бюджетного року на одні цілі.

- звернення із заявою про відмову від матеріальної допомоги;

- ненадання письмової згоди обробку персональних даних про сім’ю, доходи, власність та майно для встановлення матеріального стану заявника відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.9.9. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відповідно до окремого рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради через банківські установи шляхом перерахування коштів на особові рахунки одержувачів допомоги або через поштові відділення.

****

2.22. Одноразова допомога на оздоровлення дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на кожну дитину віком до 18 років.

2.22.1. Одноразова допомога на оздоровлення дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на кожну дитину віком до 18 років надається за заявою законного представника до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, до якої додаються:

- оригінал та копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

- оригінал та копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- довідка про відкриття банківського рахунку;

- оригінал та копія свідоцтва про народження дитини (дітей);

- оригінал та копія свідоцтва про смерть загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України;

- оригінал та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або оригінал та копія довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або оригінал та копія довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

- оригінал та копія витягу з протоколу військово-лікарської комісії по встановленню причинного зв'язку захворювання, поранення, контузії, травми, каліцтва, які призвели до смерті, пов'язаної із захистом Батьківщини;

- витяг з реєстру Миколаївської міської територіальної громади щодо реєстрації законного представника дитини (отримується районними управліннями соціальних виплат та компенсації департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради).

2.22.2. Одноразова допомога на оздоровлення дітей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на кожну дитину віком до 18 років виплачується шляхом перерахування коштів на особовий рахунок заявника, розмір даної допомоги затверджується щорічно під час формування бюджету Миколаївської міської територіальної громади».

****

3. Фінансування виплат адресної допомоги

3.1. Фінансування виплат, передбачених п.п. 2.1-2.8, 2.19-2.22, проводиться департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради відповідно до кошторису, затвердженого в бюджеті Миколаївської міської територіальної громади на поточний рік.

3.2. Фінансування виплат, передбачених підпунктом 2.9, проводиться департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на розрахунковий рахунок міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з подальшою виплатою заявникам на особові рахунки, відкриті заявниками в банках або через поштові відділення.

 

______________________________________________________

 

 

Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №99

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 3319
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1143119

Наші контакти:

54050, Україна, м.Миколаїв,

проспект Богоявленський, 314

тел. (0512) 60-02-71, факс (0512) 60-02-59

Електронна адреса для звернень

[email protected]

znak

Питання "гарячої лінії"