Оголошення
дислокация
Map
Головна здійснення особою догляду

Uvaga-MR

УВАГА! Офіційно

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», пункту 61 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560, керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив ПОЛОЖЕННЯ про комісію із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) - рішення виконкому від 12.06.2024 № 939 «Про створення комісії із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) та затвердження її складу»

Положення про комісію із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (далі – Положення) визначає алгоритм роботи комісії із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (далі – Комісія) та складення актів про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560 (далі – Порядок).

* Завданням Комісії є встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) та складення відповідного Акта.

* Акт складається на підставі заяви військовозобов'язаного, який здійснює догляд (постійний догляд) за особами, зазначеними у пунктах 9, 13, 14 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та які не мають права на призначення компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за ними на ім'я міського голови.

* Комісія здійснює розгляд заяви після надходження матеріалів та клопотання від районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – РТЦК та СП) за результатами перевірки перебування такого військовозобов'язаного на військовому обліку, родинних зв'язків військовозобов'язаного та особи, яка потребує догляду (постійного догляду), наявність інших зареєстрованих/задекларованих осіб за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, яка потребує догляду, з використанням відомостей Державного електронного реєстру військовозобов'язаних України, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру, інших інформаційних систем, реєстрів та баз даних, у тому числі шляхом інформаційного обміну.

Якщо зміст заяви та доданих РТЦК та СП до неї матеріалів відповідає вимогам цього Положення, Комісія визначає дату відвідування особи, за якою здійснюється догляд (постійний догляд), за адресою її фактичного місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання військовозобов'язаного, вказаною в заяві, в межах міста Миколаєва.

Відвідування здійснюється не менше як трьома членами Комісії, під час якого з'ясовується факт здійснення особою догляду (постійного догляду) протягом десяти робочих днів після надходження матеріалів із клопотанням від РТЦК та СП.

Рішення про результати розгляду заяви виноситься членами Комісії, які здійснювали відвідування протягом на розгляд всіх членів Комісії.

* Акт розглядається на засіданні Комісії, рішення приймається більшістю голосів присутніх членів Комісії та оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів членів Комісії, вирішальним є голос голови Комісії.

* Акт складається у трьох примірниках, один з яких видається особисто заявнику.

Підстави для відмови у видачі Акта:

- військовозобов'язаний не звернувся до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем свого перебування на військовому обліку із заявою, передбаченою абзацом першим п. 61 Порядку;

- до Комісії не надійшли матеріали від РТЦК та СП;

- зазначення військовозобов'язаним в заяві та документах недостовірних відомостей;

- не підтвердження факту здійснення догляду.

Позбавлені права отримати Акт особи, які:

- отримують послуги догляду в стаціонарній установі (комунальному закладі);

- отримують компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі або компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;

- отримують допомогу по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;

- мають статус внутрішньо переміщеної особи (військовозобов'язаний/ особа, яка потребує догляду) за межами м. Миколаєва.

Рішення Комісії може бути оскаржене у встановленому законодавством порядку.

 

Mykolrada

vru1

prezident

kmu

decent_vlad

header_bg

dfs

MykolaevOblEnergo

Погода в Николаеве

Пользователи : 2
Статьи : 3337
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 1159324

Наші контакти:

54050, Україна, м.Миколаїв,

проспект Богоявленський, 314

тел. (0512) 60-02-71, факс (0512) 60-02-59

Електронна адреса для звернень

[email protected]

znak

Питання "гарячої лінії"